Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2008-03-16

Romeo Must Die

Publikuota: Kriminalai


http://www.imdb.com/title/tt0165929/
Romeo Must Die - Romeo turi mirti (2000 m.)
Pešasi dvi banditų gaujos - afroamerikiečių ir kinoamerikiečių. Nužudomas kiniečių boso sūnus, kiniečiai aišku įtaria negrus. Nužudytojo brolis efektingai pabėga iš Hong-Kongo kalėjimo ir atvaro į Ameriką išsiaiškinti kas ir kaip. Čia netikėtai susiduria su negrų boso dukterimi ir pradeda vyniotis kažkas panašaus į Romeo ir Džiuljetos istoriją. Kai nužudomas ir negrų boso sūnus, padėtis tarp klanų visai paaštrėja. Galiausiai paaiškėja, kad dėl kiniečių žudynių kalti patys kiniečiai, o negrai iš viso tarpusavyje nesutaria. O Jet Li herojus progai pasitaikius įkerta ir vieniems, ir kitiems.
Toks man pasirodė nemotyvuotas filmas, vaidyba neįtikina, istorija kažkokia skysta. Tarsi pagrindinis dalykas buvo sugalvoti skambų pavadinimą, o paskiau bus kaip buvę. Iš įdomesnių momentų filme yra kartais pasirodantys spec. efektai - kaip rentgenu peršviečiamas žmogaus kūnas kad parodyti kaip lūžta kauleliai ar kas kita blogo nutinka.
http://www.youtube.com/watch?v=4R7O2A8R63A
http://www.youtube.com/watch?v=EeHQPQtk6Pg


Atgal į: Romeo Must Die